Certificering

Wij stellen zeer hoge kwaliteitseisen aan alle projecten die wij opleveren. In deze branche is
het waarborgen van deze kwaliteit erg belangrijk. Investeren in de juiste certificering is voor
ons daarom geen vraag, maar een vanzelfsprekendheid.

ISO

Wij zijn NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een
kwaliteitsysteem waarmee wij de klanttevredenheid verhogen door te voldoen aan de eisen
van de klant, onze eigen eisen en wet- en regelgeving.
Op www.isoregister.nl kunt u zien dat wij gecertificeerd zijn.

MVO

Als onderdeel van de ISO-certificering doen wij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is gebaseerd op 3 pijlers: people, planet en profit. Dit houdt in dat naast het streven naar winst, wij op verschillende manieren ook rekening houden met het milieu, de werknemers en derden. Op www.co2reductieindebouw.nl vindt u onze registratie als deelnemer aan MVO.

VCA

Wij zijn VCA 2008/5.1 gecertificeerd. VCA staat voor veiliger werken op de werkplek.
Op www.vca.nl kunt u zien dat wij VCA-gecertificeerd zijn.
Om te controleren of werknemers VCA geclassificeerd zijn, kunt u kijken op www.vca.ssvv.nl.